__
Onze werkwijze

1. Offerteaanvraag

Aan de hand van informatie die we via e-mail of telefoon krijgen, kunnen we reeds een richtprijs opmaken. Video is uiteraard maatwerk, vandaar dat we steeds face-to-face afspreken om verder in detail te gaan.

2. Verkennend gesprek

Tijdens dit gesprek gaan we de offerte in detail overlopen. Wat is de verwachte kwaliteit, wat is het doel van de video, via welke kanalen wordt de video verspreid, wat is de verwachte return on investment, enzovoort. Afwijkingen worden hier besproken en suggesties worden voorgesteld.

3. Creatief concept

Dit is een belangrijke schakel in het proces. Hier gaan we brainstormen over hoe we de boodschap duidelijk gaan maken aan de kijker. Dit idee schrijven we uit in een scenario. We toetsen onze ideeën af met de klant.

4. Budget

Op basis van het scenario en het verkennend gesprek wordt het budget bepaald. Het budget hangt af van de omvang van de productie: hoeveel planning en research is er nodig, wat zijn de locaties, hoeveel extra kosten zijn er, hoe uitgebreid is de post productie, enzovoort. Er wordt ook bekeken met welke regisseur zal worden gewerkt, met welk materiaal er zal worden gefilmd en of er gebruik zal worden gemaakt van extra belichting en grip (tracks, kraan, jip, steady cam).  

5. Storyboard 

Het storyboard (aangeleverd door de klant of door ons) laat ons per shot zien wat we gaan vertellen en hoe we het ongeveer gaan filmen. Een gevisualiseerde uitwerking van de bedrijfsfilm dus.

6. Planning & draaiboek

Als we het eens zijn over het creatief idee en het storyboard is afgewerkt, gaan we van start. We plannen de productie van A-Z: boeken van crew/cast en materiaal, regelen van locaties, catering, verzekeringen, goedkeuringen, enzovoort. Details omtrent de planning en het budget worden bijgehouden in een draaiboek. Je vindt er gegevens omtrent de draaidagen, scènes, shots, locaties en acteurs gedetailleerd in terug.

7. Opnames

We gaan doen waar we voor gevraagd zijn; filmen. Op het afgesproken tijdstip, locatie en met de juiste mensen, verfilmen we stap per stap het scenario. 

Naargelang de opdracht maken we gebruik van verschillende type camera's: Sony Fs7, Red Epic, Arri Amira. Het type camera en de lenzen die gebruikt worden hangt in eerste plaats af van het budget. We streven echter altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit. 

8. Ruwe montage

Na het opnemen van de beelden worden deze gecut en gemonteerd in een eerste montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt, maar nog niet tot in detail afgewerkt.

9. Muziek en geluidsdesign

Er wordt ofwel muziek aangekocht ofwel custom gecreëerd. Indien custom, werken we samen met gespecialiseerde audio-productiehuizen. Deze kunnen ook het geluidsdesign op zich nemen (het creëren van passende, sfeervolle geluiden). 

10. Feedback

Wij sturen een email met een link in, waar de eerste versie van de video kan worden bekeken. Er kan feedback worden gegeven over structurele en inhoudelijke keuzes en de muziekkeuze.

11. Nieuwe versie

Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Hier gebeurt ook de kleurencorrectie -en grading. Desgewenst voegen we ook logo's, teksten en grafieken toe.

12. Laatste feedback-ronde

Er kan op basis van deze versie opnieuw feedback worden geven, maar enkel in verband met details: kleurencorrectie, grading, timing, titels, logo.

13. Laatste aanpassingen

In deze fase finaliseren we de video. Aan de hand van voorgenoemde feedback worden de laatste aanpassingen doorgevoerd waarna de video wordt geëxporteerd naar het gewenste formaat.

14. Publicatie en marketing

Wij sturen de video op in het gewenste formaat. Desgewenst helpen wij ook bij de videomarketing. 

 

__
Onze portfolio